საზოგადოებრივი
104.5 FM

სიტყვა ქართული

ენათმეცნიერები მსმენელებს მიაწვდიან სალაპარაკო ქართულში დამკვიდრებულ მახინჯ ფორმებს, განუმარტავენ, თუ რატომ არის შეცდომა ესა თუ ის სიტყვა ან ფრაზა და აწვდიან სწორ ფორმებს; აგრეთვე მსმენელებს სთავაზობენ სხვა ენებში დამკვიდრებულ ქართულ სიტყვებს და ქართულ ენაში შემოსულ უცხო სიტყვებს, რომლებსაც ქართულად მივიჩნევთ. მსმენელებს განუმარტავენ თუ როგორი ფორმისა და შინაარსის ცვლილებები განიცადა სიტყვამ და როგორ დამკვდრდა იგი ჩვენს ენაში.