საზოგადოებრივი
104.5 FM

აკადემიური სივრცე

რა მოთხოვნებს გვიყენებს თანამედროვეობა, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი მეცნიერება, რა პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს, როგორი უნდა იყოს ახალი მოდელი, რატომ არის აუცილებელი მეცნიერების სისტემის სრულყოფა, რას ნიშნავს აკადემიური თავისუფლების ცნება, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვა სამეცნიერო ინსტიტიტიტების უნივერსიტეტებთან გაერთიანების იდეას და როგორია რეალურად დასავლური მოდელი, არის თუ არა შესაძლებელი ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევის ტიპის ინსტიტუტების შექმნა, რა უჭირთ დღეს ქართველ მეცნიერებს, რა მიღწევები აქვთ ქართველ მენიერებს უცხოეთში, დგას თუ არა "ინტელექტის გადინების"პრობლემა, როგორ უნდა შეიქმას საქართველოში ძლიერი სამეცნიერო ბაზა და ა.შ.

გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სამეცნიერო დარგის წარმომადგენლები.

პროექტის ავტორი და წამყვანი: ნინო დათუკიშვილი